+45 7199 0256
Book et møde

3 tips: Derfor er content mere end bare marketing

Værdien af content marketing i forhold til at tiltrække og fastholde kunder er efterhånden veletableret – ikke mindst her på bloggen. Men vidste du, at content marketing også kan skabe stor værdi for en virksomhed – uden for marketing-afdelingen?

Her får du tre områder uden for marketingafdelingen, hvor content marketing skaber værdi.

1. Virksomhedens kerneværdier

Kig på virksomhedens kerneværdier og gør deres sammenhæng med content marketing-strategiens positive budskaber eksplicit.

Det lyder ganske vist højtravende. Men fordi vi vælger at markedsføre os med content marketing, bliver virksomheden til en kilde, på samme måde som for eksempel et nyhedsmedie er en kilde.

Det medfører, at troværdigheden for virksomheden som helhed spiller en anden (og større rolle) i hverdagen. Vi engagerer os blandt andet dybere med vores publikum. Og det betyder også, at det vil blive bemærket, hvis vi hykler.

Vi kan ikke for eksempel ikke have en podcast om værdien af den gode kundeoplevelse og service, hvis vores kunder kan berette om det modsatte. Der skal ikke meget af den slags uoverensstemmelse mellem budskab og virkelighed til, før publikum blot ruller med øjnene af vores budskaber. Og så budskaberne ikke længere ret meget værd.

I stedet for at lade sig skræmme af at have sit publikum så tæt på, bør man som virksomhed gribe denne oplagte mulighed med begge hænder og bruge den til at bygge en meningsfuld relation til sit publikum.

Den meningsfulde relation er kernen i kunde-loyalitet, og den loyale kunde er mange gange mere værd for en forretning end kunden, der kommer én gang og går igen.

emo-sig-da.png

De fire overordnede attituder mennesker indtager over for virksomheder, og de oplevelser der driver dem. Målet er at bevæge os opad mod højre. Større loyalitet er lig med højere værdi.

Selvom mange virksomheder har en “mission” og en “vision", oplever mange også, at der er dårlig sammenhæng mellem disse, og det der foregår til daglig i virksomheden.

Jeres content marketing-indsats er en fremragende lejlighed til at gøre noget ved det.

Brug jeres vision og mission som udgangspunkt, når I laver jeres redaktionelle mission statement. Det redaktionelle mission statement er et par sætninger, hvor I beskriver, hvilken forskel, I vil gøre for målgruppen med jeres content marketing-indsats, og hvordan I vil gøre det.

På den måde kommer der fokus på budskaberne i en let-forståelig målestok, der er aktivt i spil hver dag.

2. Seller Personas

Når hverdagen i virksomheden kører, er det nemt at vænne sig til at se sig selv indefra og ud. Med "Seller Personas" bliver det en naturlig ting at se virksomheden og produktet udefra og ind.

"Seller Personas" er det indad-rettede spejlbillede af de personaer, vi plejer at tale om her på bloggen – nemlig “Buyer personaer”. Buyer personaer går ud på at personificere nogle kundetyper blandt sine idealkunder, så man kan henvende sig til dem på en måde, der er relevant for netop dem.

Seller personas fungerer i princippet på samme måde som en dygtig sælger – den person, alle ønsker at blive betjent af, når man går ind i en butik.

Den dygtige sælger afkoder sin kunde på dørtrinet. På et par øjeblikke skaber han eller hun en "instant buyer persona" inde i hovedet – baseret på hvordan kunden ser ud, opfører sig og taler, køn, alder og så videre. Og så anlægger han den rette facon over for netop dén persona, vælger sin vinkling af produktet, så det spiller op mod kundens konkrete behov og ønsker, tager hensyn til hvordan denne persona træffer beslutninger, taler et sprog han eller hun kan lide og er tryg ved.

Denne tilpasning er en "seller persona", og resultatet er en kunde, der ender med at træffe en beslutning, der gør ham eller hende tilfreds, fordi hun fik præcis dét at vide om produktet, der var relevant – på som han kunne forstå og forholde sig til.

På samme måde som vi altså etablerer buyer personas i forbindelse med vores content marketing, kan vi skabe de seller personas, der passer til. Det er værd at bemærke, at vi fremstår som en "persona" i modtagerens øjne, uanset om vi eksplicit har dannet én eller ej. Så dette handler om at tage kontrollen over vores udtryk.

Den indad-pegende værdi af en seller persona er, at vi, som den dygtige sælger i butikken, skal have styr på vores produkts "value propositions" i forskellige sammenhænge og for forskellige kundetyper. Det er jo derfor, alle gerne vil betjenes af den sælger: Vi oplever at blive vejledt af en, der ved hvad hun taler om, og som forstår os. Etablering af seller personas er altså at granske vores produkts værdier, set med kundens øjne, og forstå de situationer fra kundens hverdag, hvor vores produkt hører hjemme.

3. En værdikæde på tværs af siloer

Silo-problematikken er noget, mange virksomheder kender til: Forskellige afdelinger, der ikke ved, hvad de andre afdelinger laver, og som ikke har noget forhold til den værdi, andre afdelinger leverer.

Det konkrete arbejde, forskellige afdelinger laver, kan være meget forskelligt. Tænk for eksempel på "regnskab" vs. "logistik". Her er det svært at finde frem til noget, som begge afdelinger har tilfælles. En content marketing-"redaktion", som er i kontakt med alle afdelinger, som lytter, og som omsætter det daglige arbejde til gode historier, kan virke som et effektivt bindemiddel på tværs af afdelingerne og nedbryde de siloer, der er skudt op. 

siloer.jpg

Fordi arbejdet med content marketing i hverdagen er dybere forankret i virksomheden som helhed, kan markedsføringen siges at fungere som en slags intern "redaktion", der trækker historier ud af butikken og fortæller dem videre til publikum på en engagerende måde.

Man kan aldrig vide hvor relevant indhold kan komme fra, så content marketing-folkene har god grund til at være i løbende kontakt med alle afdelinger. Hvis man som medarbejder oplever, at der er en aktiv aktør i huset, der lægger mærke til, hvad folk går og laver til dagligt, og man kan få øje på sig selv – om ikke andet på et kundeværdi-plan – i markedsføringen, så bliver hele værdikæden mere levende og nærværende.

Gevinsten kommer ikke bare i form af, at man kan reducere de gnidninger, besværligheder og informationstab, der ofte følger af silo-problematikken. Den ligger også i en styrkelse af arbejdsplads-kulturen.

Det giver mere mening at gå på arbejde hver dag, når man tydeligt kan se hvilken værdikæde, man indgår i, og hvem det gavner – nemlig kunderne. Mening medfører arbejdsglæde. Og virksomheder, hvor folk er glade for at gå på arbejde, performer bedre på bundlinjen.

Når tingene hænger sammen

I virkeligheden er det ret enkelt. Alle forretninger har "Tilfredse Kunder" som mål. Det er trods alt fra dem, pengene kommer. Det er det, alle arbejder på, men det kan bare nemt blive glemt, når hverdagen ruller, og vi alle fokuserer på de helt nære, praktiske opgaver, der følger med vores job.

Somme tider skal der en katalysator til – et skub i en rigtige retning. Og sommetider kan det skub komme fra en afdeling, hvis formelle opgave egentlig er noget helt andet – nemlig markedsføring af virksomheden og dens produkter.

En god content marketing-strategi plus det bevidste, samtidige blik indad kan være det, der bringer ny værdi frem, mobiliserer værdi der allerede gemmer sig i virksomheden, og gør hverdagen bedre. En såkaldt win-win-situation.

Indlægget er skrevet af Jesper Wille. Jesper W. of CPH er en konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder med at drive værdi ved at arbejde med "Relationer i Forretningen", både eksternt i forhold til kunder, leverandører og partnere – og internt på arbejdspladsen. Læs mere om Jesper Wille på www.jesperwille.com.

Få tips og tricks til digital marketing i vores nyhedsbrev

Der er ingen kommentarer endnu.

Vær den første til at kommentere.